Detali instrukcija kaip pateikti prašymą norint skirti 1,2% GPM VšĮ Mažas draugas:

1. Žingsnis:

Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) adresu https://deklaravimas.vmi.lt

2. Žingsnis

Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz.: e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI priemonėmis.

3. Žingsnis

Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše.

4. Žingsnis

Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.

5. Žingsnis

Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.

5.1 žingsnis

Jei parama už praeitų metų mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą.

5.1 žingsnis

Jei paramą už praeitus metus jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.

6. Žingsnis

Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą VšĮ Mažas draugas (paramos gavėjo kodas: 303468352) ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“.

7. Žingsnis

 Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“.

8. Žingsnis

Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“.